Övrigt

Diverse information

Har du medlem ny e-post adress meddela oss den nya. [javascript protected email address] 

En ny sida har skapats som är tillgänglig endast för medlemmar i föreningen Släkt o Bygd.

Tanken med sidan är att den som är medlem ska ha en fördel genom att få tillgång till extra information.

Klicka på länken: /medlems-log.in

Det krävs ett lösenord för att logga in första gången. Detta får du genom att e-posta till föreningen [javascript protected email address] och uppge ditt namn och epostadress. Går även att ringa ansvarig för hemsidan Håkan Gelin

Tel 070 3209475

Lösenordet byts en minst en gång per år. Normalt efter årsmötet.

OBS nytt lösenord gäller från och med 30 mars 2017,skicka e-post till mig ifall du vill ha det nya lösenordet.

Övriga publika handlingar som ej kräver särskild inloggning.

Stadgar för föreningen 

stadgar-sob.pdf

stadgar-for-sb-u-logotype-avskrift-2016-03-17.pdf

Anm. Tyvärr är kvalitén låg på det inscannade dokumentet överst med logotype. Men den utan logotype nedanför har bra kvalité. Det är en avskrift av originaldokumentet. Några rättelser i stavning har gjorts den 17 mars 2016. Innehållsmässigt är inga ändringar gjorda.

Inför årsmötet 14 mars 2017 kl 18.00 vid CTH fabriksmuseum i Borlänge.

Kontakta gärna valberedningen nedan om du har förslag på kandidater eller vill lämna synpunkter

Valberedning består av: 

Peter Niwong e-postadress peter.niwong@telia.com telefon 070-545 74 22

Handlingar inför årsmötet finns nedan, kallelse, verksamhetsberättelse, förslag till verksamhetsplan.

Ekonomihandlingar finns på inloggningssidan.

Samtliga handlingar kommer även att finnas i föreningslokalen från den 1 mars 2018.

Motioner skall vara styrelsen lämnade eller skickade per post eller e.post till Föreningen senast 28 februari.

Handlingar årsmötet 2018

kallelse-till-arsmote-2018.pdf

verksamhetsberattelse-for-2017-ver-1.pdf

forslag-verksamhetsplan-2018-for-foreningen-slakt-och-bygd-ver0.pdf

Handlingar årsmötet 2017

arsmotesprotokoll-2017-for-slakt-o-bygd-.pdf

kallelse-till-arsmote-2017-version-2017-01-30.pdf

verksamhetsberattelse-2016-sob.pdf

verksamhetsplan-2017-sob.pdf

revisionsberattelse-2016-sob.pdf

Ekonomisk redovisning kommer att finnas på den särskilda inloggningssidan så snart bokslutet är granskat och klart av revisorerna. Alla handlingar kommer även att finnas i föreningslokalen parkgatan 9 i Borlänge.

Årsmötesprotokoll från  årsmöte 16 mars 2016.

arsmotesprotokoll-2016-justerat.pdf

Årsmötesprotokoll från  årsmöte 18 mars 2015.

arsmotesprotokoll-2015.pdf

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är  Januari 2018

Dalasamverkan

Lördagen den 22 oktober 2016 träffades representanter för släktforskarföreningarna i Dalarna för att utbyta erfarenheter hos Falubygdens släktforskare. Nästa möte blir i Mora hos Ovansiljans släktforskare under 20 februai 2018.

Samrådskonferens 2018.

Håkan Gelin deltar i samrådskonfernsen som Sveriges släktforskarförbund ordnar 3-4 mars 2018.

Aktivitet som styrelserepresentant deltagat i.

Kerstin och Leif Göthesson har representerat föreningen vid Dalarnas Hembygdsförbunds årsmöte 2017.

Vid förbundstämman i Halmstad 25 augusti 2017 har Håkan Gelin deltagit i som Föreningens representant.

Vill du se vad som avhandlades 2017 kommer länk inom kort

Nu kan du stödja Föreningen Släkt o Bygd i Borlänge om du spelar på Bingolotto

Ange oss som förening och vi får del av ditt spelande.

https://www.bingolotto.se/prenumeration/stod-din-favoritforening/