Bevarade Byggnader o Miljöer Borlänge

Här kommer fler bilder på vackra bevarade byggnader/ miljöer  i Borlänge.

Missionskyrkan som byggdes i slutet på 1800 talet, vykort från 1902.

/borlange-missionskyrkan-1902-korr-3.jpg

Korrigerad bild vykort 1902

Wasabryggeriet

/wasabryggeeriet-1930.jpg

Äldre bild från 21 juni 1930 fotograf okänd.

/wasabryggeriets-norra-gavel.jpg

Skiss från Borlänges Arkitekturhistoria Arne Ludvigsson

Handelns hus byggt på 1870 talet

/handels-hus-korr.jpg

Korrigerat foto av Kurt Lindroth från boken Handelsmän i hundra år

 

Sveatorgets vackra hus "Palladium m.m."

/palladium-stora-hotellet.jpg

Korregierad bild från äldre vykort

Wasahuset vid Sveatorget byggt 1940

/wasahuset-fran-1940.jpg

Korrigerad bild från äldre vykort

Halldens hus vid Sveatorget, hörnet Borganäsvägen o Vattugatan byggdes 1902-1903

/borganasvagen-vid-hornet-sveatorget.jpg

Bilden är ett korrigerat äldre vykort

Borganäsvägen 37-39 " Dubois fastighet"

/borlange-tidnings-hus.jpg

Korrigerat foto av Gustav Östlund rädda bilden Borlänge

Fastigheten hörnet Wallingatan o Bygatan

/fastighten-vallingatan.jpg

Korrigerat äldre vykort