Aktiviteter

Här är höstens aktiviteter!

OBS! Glöm inte att göra anmälan till anbytardagen (Se nedan) den 23 september.

Öppet Hus

Onsdagar, i föreningslokalen Parkgatan 9.

20 september kl. 18.00 - 21.00

27 september kl. 18.00 - 21.00

4 oktober kl. 18.00 - 21.00

11 oktober kl. 18.00 - 21.00

25 oktober kl. 18.00 - 21.00

1 november kl. 18.00 - 21.00

8 november kl. 18.00 - 21.00

22 november kl. 18.00 - 21.00

29 november kl. 18.00 - 21.00

6 december kl. 18.00 - 21.00

Medlemsöppet

Måndagar, i föreningslokalen Parkgatan 9.

2 oktober kl. 14.00 - 16.00

6 november kl. 14.00 - 16.00

4 december kl. 14.00 - 16.00

DNA-Café

Måndagar, i föreningslokalen Parkgatan 9.

Första DNA café hösten 2017  är 11 september kl. 17.00 - 20.00

9 oktober kl. 17.00 - 20.00

6 november kl. 17.00 - 20.00

4 december kl. 17.00 - 20.00

 

Anbytardag

Lördagen 23 september kl. 10.00-15.00.

Lindans Bystuga, Borlänge.

Tillsammans med Falubygdens Släktforskarförening

Bildvisning av gamla fäbodar i Stora Tuna.

OBS! Föranmälan till Håkan Gelin senast 19 sept.

 

Månadsmöten: 

I CTH fabrikslokal  om inte annat anges nedan.  

Onsdag 18 oktober kl. 18.00.

Släktforskning på internet, demonstration av program, tips och frågor.

Onsdag 15 november kl. 18.00.

Programpunkt kommer senare